Share
Go down
Grey
Admin
Posts : 58
Join date : 2018-07-10
Location : Harvard University
View user profile

Kahalagahan ng Wika

on Sun Jul 15, 2018 10:41 pm
Ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.

Katangian ng wika:
1. Ang wika ay dinamiko. Dapat ay nagsasabay ito kasabay ng pagbabagong nagaganap sa daigdig.
2. Ang Wika ay may lebel o antas. Ito'y maaring pormal or di-pormal.
3. Ang Wika ay kaugnay ng kultura. Ang iba't ibang larangan ng sining, paniniwala,karunungan, at kinagawian ang siyang bumubuo sa kultura. Mga taong bahagi ng isang kultura ay lumilinang ng isang wikang naaangkop sa kanilang pangangailangan sa buhay.
4. Ang Wika ay ginagamit pang komunikasyon. Sinasalita ang tunay na Wika. Dapat nating tandaan na ang wikang pasulat ay paglalarawan lamang ng wikang sinasalita. Samakatwid, mahalagang gamitin ang wika sa pakikitalastasan.


Ang gamit ng Wika sa lipunan:
Mahalagang instrumento sa pakikikomunikasyon ang Wika. Nag-uugat ang tungkulin nito sa umiiral ns sistema ng isang kultura ayon sa pamantayan ng paniniwala, tradisyon, pag-uugali, at paano nikikisalamuha ang mga tao sa lipunang kanilang ginagalawan.


  • Instrumental- Ginagamit ito upang maisakatuparan ang mangyayari
  • Regulatori-Ginagamit upang kontrolin o magbigay gabay sa kilos o asal sa ibang tao
  • Representasyunal- Ginagamit sa pagbabahagi ng impormasyon.
  • Interaksyunal- Ginagamit sa pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa.
  • Personal- Ginagamit upang makapagpahayag ng sariling damdamin, pananaw o opinyon.
  • Heuristiko- Ginagamit sa paghahanap o paghingi ng impormasyon upang magkaroon ng kaalaman.
  • Impormatibo- Ginagamit upang magbigay ng impormasyon.
  • Imahinatibo- Ginagamit para mapalawak ang imahinasyon.


Kahalagahan ng wika:
1. Ang Wika ay siyang pinakakasangkapan ng tao upang makipag-ugnayan sa kanyang kalahi at maging sa ibang lahi.
2. Ito'y nagiging daan sa pagtuklas ng ibang karunungan na maaring magpaunlad sa tao at maging sa lipunang kanyang ginagalawan.
3. Ito'y nagiging gabay sa pagtahak sa isang panibagong bukas.
4. Ang Wika ay nagbubuklod sa atin.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum